Słownik

umowa na zastępstwo

Rodzaj terminowej umowy o pracę, która pozwala na elastyczne zatrudnienie zastępcy w miejsce nieobecnego pracownika. Umowa na zastępstwo została wprowadzona do kodeksu pracy stosunkowo niedawno, bo 29 listopada 2002 r. w celu umożliwienia i ułatwienia pracodawcy organizacji pracy w czasie dłuższej absencji pracownika z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego etc. Koniec obowiązywania tego rodzaju kontraktu może być wyznaczony konkretną datą lub wydarzeniem, np. powrót stałego pracownika. Długość trwania umowy na zastępstwo nie jest określona w kodeksie pracy i może trwać tak kilka dni, jak i kilka miesięcy. Okres wypowiedzenia tego rodzaju umowy wynosi 3 dni robocze i liczy się od dnia następującego po dniu wypowiedzenia umowy. W przeciwieństwie do innych umów terminowych, umowa na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem stosunku pracy. Do umów na czas zastępstwa nie stosuje się zapisów kodeksu pracy dotyczących zasady, iż trzecia z kolei umowa na czas określony przekształca się z mocy prawa w umowę bezterminową. Ponadto zastępca jest pełnoprawnym pracownikiem i ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali zatrudnieni.