Monitory

Najbardziej zadowoleni z życia są Duńczycy

26.09.2011
Często słyszymy, że Polacy za bardzo narzekają i są nad wyraz niezadowoleni ze swojej sytuacji życiowej. Czy jest tak w rzeczywistości? Które narody odczuwają największą satysfakcję z warunków, w których przyszło im żyć i jak na ich tle wypadamy my, Polacy?

Poziom satysfakcji z życia to wskaźnik dobrobytu mierzony najczęściej Drabiną Cantrilla. Ankietowanym zadawane jest pytanie: Ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo jesteś obecnie zadowolona/y z życia? Odpowiedź ma mieścić się na 10-punktowej skali, gdzie 1 oznacza duże niezadowolenie, a 10 – duże zadowolenie. Wynik dla każdego kraju jest średnią wartością uzyskaną przez jego mieszkańców.

Jak wynika z badań OECD przeprowadzonych w 2010 roku najbardziej zadowoleni ze swojej obecnej sytuacji życiowej są Duńczycy. Swoją satysfakcję z życia określili średnio na 7,8 punktu (w skali od 1 do 10). Na kolejnych miejscach znaleźli się Kanadyjczycy (7,7) i Norwegowie (7,6.) Na obecne warunki życia najbardziej narzekali Chińczycy. Z wynikiem 4,7 punktu zajęli ostatnie miejsce wśród krajów OECD. Polacy uzyskali średnią 5,8. Oznacza to, że jesteśmy raczej narodem niezadowolonym niż tryskającym życiowym optymizmem.