Raporty

Dostępność specjalistów IT


W publikacji zaprezentowano dane dotyczące edukacji w zakresie IT. Pokazano podażową stronę rynku pracy IT, a więc liczbę studentów i absolwentów szkół wyższych na kierunkach informatycznych i pokrewnych w danym regionie oraz należących do niego województwach. Dodatkowo przedstawiono informacje o uczelniach, które w swojej ofercie edukacyjnej posiadają wymienione wyże kierunki. Raport zawiera także dane na temat kompetencji specjalistów IT zatrudnionych w poszczególnych regionach kraju. Zaprezentowano jaki odsetek pracowników z branży informatycznej wykorzystuje w pracy różne języki programowania, systemy operacyjne oraz narzędzia bazodanowe, graficzne i sieciowe. Co więcej, ukazano znajomość języków obcych pracowników IT. W publikacji znajdują się również informacje o wynagrodzeniach informatyków na różnych szczeblach zarządzaniach, pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku. Kolejne części raportu prezentują popytową stronę rynku pracy IT. Pokazano firmy IT ulokowane w poszczególnych województwach. W publikacji uwzględniono informacje dotyczące informatyków zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Pokazano również dane na temat zapotrzebowania firm na wykwalifikowany personel w zakresie IT. Dodatkowo w raporcie ukazano najczęstsze problemy, które pojawiają się w trakcie rekrutacji pracowników, a także przyczyny odejść specjalistów działających w branży informatycznej.