Monitory

Jak długo żyjemy?

26.03.2013
Jak pokazują dane Eurostatu, przeciętna oczekiwania długość życia w krajach Unii Europejskiej z roku na rok się wydłuża. W latach 2002-2011 w krajach UE-27 nastąpił wzrost przeciętnej oczekiwanej długości życia o ponad 2 lata – z 77,2 lat w 2002 roku do 79,7 lat w 2011 roku. W Polsce również zauważalne jest wydłużanie się długości życia. W 2011 roku przeciętny Polak żył około 76 lat. To o 2 lata dłużej, niż 9 lat temu.Pomimo pozytywnego trendu, jaki widoczny jest w Polsce, wciąż jesteśmy na ogonie Europy pod względem długości życia. Według danych za 2011 rok Polska zajmuje dopiero 21 miejsce pod względem oczekiwanej długości życia (76,2 lat). Najbardziej sędziwego wieku dożywają mieszkańcy Włoch (82,1 lat), Hiszpanii (81,7 lat), Francji (81,6 lat) i Szwecji (81 lat). Prognozuje się zaś, że najkrótsze życie mają przed sobą obywatele Litwy (73,1 lat), Łotwy (73,4 lat) oraz Bułgarii (73,9 lat). Przeciętna oczekiwana długość życia silnie zależy od płci oraz wykształcenia. W 2011 roku w Polsce kobiety dożywały średnio wieku 80 lat, mężczyźni zaś jedynie 72 lat. W przypadku wykształcenia, w 2010 roku Polacy z wykształceniem wyższym żyli 80 lat, czyli o 10 lat dłużej niż osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.