Słownik

prezenteizm

Zjawisko nieefektywnej obecności w pracy; sytuacja, gdy pracownik będąc chorym podejmuje pracę. Oznacza przychodzenie do pracy i wykonywanie zajęć przez osoby chore, przyjście do pracy mimo czucia się chorym (niezdrowym, ang. feeling unhealthy), co wiąże się ze zmniejszeniem wydajności pracy spowodowanej problemami zdrowotnymi. Prezenteizm to również występowanie zdarzeń rozpraszających wydajność pracownika, spowodowanych np. polityką miejsca zatrudnienia czy problem z opieką nad dzieckiem. Definiowanie prezenteizmu można zawęzić do stwierdzenia: pracownik jest obecny w pracy, ale pracuje mniej efektywnie, jest obciążony problemami zdrowotnymi, troską o bliskich pozostających bez opieki lub możliwością redukcji jego stanowiska.