Sondy
29.01.2013 - 28.02.2013

Jak oceniasz możliwość utraty swojej pracy w wyniku spowolnienia gospodarczego w tym roku?

  • bardzo możliwe33%

  • możliwe25%

  • ani możliwe, ani niemożliwe11%

  • niemożliwe19%

  • w ogóle niemożliwe8%

  • nie wiem3%