Monitory

Gdzie najchętniej zatrudniani są obcokrajowcy?

24.04.2018
Oczywistym jest, że największe zapotrzebowanie na pracowników, również tych z zagranicy, występuje w dużych ośrodkach miejskich. Na tym tle wyróżnia się powiat płoński czy grójecki, gdzie obcokrajowcy, głównie z Ukrainy, chętnie zatrudniani są do pracy w gospodarstwach rolnych – w sadach lub przy zbiorach malin czy truskawek. Zdecydowanie największe zainteresowanie powierzeniem pracy cudzoziemcom odnotowano w 2017 roku w powiecie wrocławskim, gdzie złożono aż 115 tys. oświadczeń.