Sondy
01.03.2015 - 28.05.2015

Jak często zostajesz w pracy po godzinach?

  • codziennie30%

  • częściej niż dwa razy w tygodniu32%

  • raz w tygodniu14%

  • raz, może dwa razy w miesiącu14%

  • nigdy9%