Słownik

wynagrodzenie całkowite

Łączna wartość wynagrodzenia podstawowego i dodatków otrzymywanych przez pracownika.