Monitory

Urlopy rodzicielskie dla taty i mamy

30.07.2013
Zgodnie z prawem, które obowiązuje od 17 czerwca 2013 r. rodzicom – zarówno matkom, jak i ojcom, przysługiwać będą roczne urlopy rodzicielskie. Wg badania CBOS zdecydowana większość Polaków jest przychylna tej zmianie (91% odpowiedzi zdecydowanie tak / raczej tak – por. wyk. 1). Jednocześnie większość ankietowanych nie wróży wysokiej popularności tej formie wsparcia mężczyzn w opiece nad dziećmi. Aż 58% respondentów uważa, że mała część mężczyzn, którzy mają prawo do takiego urlopu, skorzysta z niego (wskazania „niewielka część, mniej niż połowa”, „jedynie nieliczni”, „mężczyźni nie będą korzystali z takiego prawa”).W opinii społeczeństwa wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich raczej nie zmieni sytuacji kobiet na rynku pracy – porównywalna ilość Polaków uważa, że reforma poprawi lub pogorszy ich sytuację (odpowiednio 24% i 19%), a 57% respondentów uważa, że nowe prawo nie będzie miało wpływu lub jest niezdecydowanych w tej kwestii. Na zmianę legislacyjną bardziej pozytywnie patrzą osoby, które przewidują, że z prawa skorzysta przynajmniej połowa uprawnionych mężczyzn. Z kolei badani wyrażający opinię, że mniejszy odsetek mężczyzn zdecyduje się na płatny urlop rodzicielski, jednocześnie postrzegają go jako bardziej negatywny dla sytuacji kobiet na rynku pracy – patrz wyk. 2.