Sondy
07.02.2009 - 07.03.2009

Jak oceniasz swoje aktualne perspektywy zatrudnienia – np. szanse na znalezienie pracy w momencie jej utraty?

  • Bardzo dobre7%

  • Dobre27%

  • Złe40%

  • Bardzo złe26%