Sondy
14.09.2009 - 14.10.2009

Jak często zostajesz w pracy po godzinach ?

  • Codziennie26%

  • Częściej niż dwa razy w tygodniu24%

  • Raz w tygodniu14%

  • Raz, może dwa razy w miesiącu15%

  • Nigdy21%