Sondy
23.10.2012 - 23.11.2012

Czy jesteś za objęciem składkami ZUS umów cywilnoprawnych, w zamian za wyższą emeryturę?

  • zdecydowanie tak30%

  • raczej tak12%

  • ani tak, ani nie7%

  • raczej nie9%

  • zdecydowanie nie42%