Słownik

demotywacja

Występująca wśród pracowników utrata chęci do pracy. Objawia się obniżeniem punktualności, spadkiem efektywności i ogólną utratą związku z wykonywaną pracą. Demotywacja może być wywołana różnymi czynnikami, ale ogromny wpływ mają tutaj działania kierownictwa. Ujawnia się najczęściej w momencie, gdy pracownicy czują się niedoceniani, lub wtedy, kiedy wysokość nagród jest nieadekwatna do wkładanego wysiłku. Może mieć także miejsce, gdy nie występują żadne czynniki zachęcające do pracy.

Patrz też: Motywacja, Motywatory, Hackmana i Oldhama teoria Satysfakcji z pracy, Dwuczynnikowa teoria Herzberga