Słownik

wiek produkcyjny

Przedział wiekowy, w którym ludzie zazwyczaj podejmują pracę. W zależności od przyjętej klasyfikacji wiek produkcyjny obejmuje: kobiety między 15 lub 18 a 59 rokiem życia oraz mężczyźni między 15 lub 18 a 64 rokiem życia. Wiek produkcyjny dzieli się na: wiek mobilny oraz wiek niemobilny.

Patrz też: Wiek mobilny, Wiek niemobilny, Wiek przedprodukcyjny, Wiek poprodukcyjny