Sondy
19.06.2012 - 19.07.2012

Jak często czujesz się zbyt zmęczony(a) po pracy, aby móc korzystać z wolnego czasu w domu?

  • nigdy5%

  • prawie nigdy7%

  • od czasu do czasu22%

  • często44%

  • stale22%