Monitory

Co piąty Polak pracuje u siebie

22.08.2008
W I kwartale 2008 roku w grupie nieco ponad 15,5 milionów wszystkich pracujących w Polsce niemal 3 miliony stanowiły osoby samozatrudnione. Oznacza to, że około 19% osób pracujących w naszym kraju prowadzi własną działalność gospodarczą. Zbiorowość samozatrudnionych uwzględnia zarówno pracodawców, czyli osoby które zatrudniają co najmniej jednego pracownika, jak również pracujących na własny rachunek.Odsetek samozatrudnionych w Polsce osiąga jedną z najwyższych wartości w Europie. Większa zbiorowość osób prowadzących własną działalność gospodarczą występuje jedynie w takich krajach jak: Grecja (29,3%), Włochy (24,1%), Portugalia (22,2%) oraz Rumunia (21,2%).Choć w Polsce w ciągu ostatnich 6 lat liczba samozatrudnionych zmniejszyła się, to jednak stale oscyluje wokół 3 milionów osób. W I kwartale 2002 roku osób takich było 3 203 tysięcy, w I kwartale 2005 ich liczba spadła do 2 789 tysięcy, by następnie ponownie wzrosnąć i w I kwartale 2008 roku osiągnąć wartość 2 970 tysięcy.