Monitory

Jaki wpływ miał kryzys na wskaźniki zatrudnienia w Unii Europejskiej?

18.09.2015
Dane Eurostatu wskazują, że od 2008 do 2014 roku w Polsce wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata zmienił się nieznacznie – z poziomu 65% urósł do 66,5%. Mogło by się wydawać, że jak na sześcioletni okres to niewiele. Jednak na tle pozostałych 28 państw unijnych znaleźliśmy się w gronie dziewięciu gospodarek, w których w czasie kryzysu odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia. Mimo tego, w zestawieniu wszystkich członków UE, Polska w 2014 roku znalazła się dopiero na 20. miejscu.

Największy wzrost w omawianym okresie odnotowano na Malcie (o 7,1 p.p.), na Węgrzech (o 5,2 p.p.) i w Niemczech (o 3,7 p.p.). Oprócz tego wskaźnik wzrósł w Rumunii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Czechach oraz Luksemburgu.

W pozostałych 19 krajach członkowskich wskaźnik obniżył się. W największym stopniu w Grecji (-13 p.p.) na Cyprze (-8,9 p.p.) i w Hiszpanii (-8,6 p.p.).