Słownik

Kluczowe Wskaźniki Rynku Pracy

Uniwersalne narzędzie służące do opisu i pomiaru wskaźników charakteryzujących rynki pracy opracowane i udostępnione przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 1999 roku. W siódmej edycji zawiera 18 wskaźników pozwalających corocznie analizować zmieniającą się sytuację na rynkach pracy w poszczególnych krajach świata.
KILM zostało podzielone jest według grup zagadnień:
  1. KILM 1 – uczestnictwo w rynku pracy,
  2. KILM 2-8 – wskaźniki zatrudnienia,
  3. KILM 9-13 – wskaźniki bezrobocia, niepełnego zatrudnienia i bierności,
  4. KILM 14 – wskaźniki uczestnictwa w edukacji i poziomu analfabetyzmu,
  5. KILM 15-16 – wskaźniki wynagrodzeń i ich kosztów,
  6. KILM 17 – wskaźniki wydajności pracy,
  7. KILM 18 - wskaźniki ubóstwa, dystrybucji dochodów i biednych pracujących.