Słownik

firma spin-off - firma odpryskowa

Nowe przedsiębiorstwo, które powstało na drodze usamodzielnienia się pracowników przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. szkoły wyższej) w celu praktycznego wykorzystania oraz komercjalizacji intelektualnych zasobów firmy matki - technologii, wiedzy i umiejętności. Firmy spin-off posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych od przedsiębiorstwa macierzystego. Proces tworzenia firm spin-off przyczynia się do upowszechnienia nowych technologii w gospodarce.