Słownik

system skróconego tygodnia pracy

Forma elastycznego systemu czasu pracy odnosząca się do sytuacji, kiedy pracownik świadczy pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu. W przypadku zatrudnienia na pełny etat wymaga przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy maksymalnie do 12 godzin i stosowania miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy. Skrócony tydzień pracy można wprowadzić tylko za zgodą pracownika lub na jego wniosek. Szczegółowe warunki stosowania tego systemu powinny być przedmiotem uregulowania w indywidualnej umowie o pracę.

Patrz też: Elastyczny system czasu pracy