Słownik

EBITDA

Zysk przed uwzględnieniem odsetek od kredytów, podatków, deprecjacją I amortyzacją. W Polsce deprecjacja jest utożsamiana z amortyzacją, dlatego obie litery DA są traktowane jako jedna. Opisywane zyski nie są zyskami realnymi, ponieważ dotyczą one jedynie dochodów przed odjęciem odsetek, ale są pomocne przy orientacyjnej ocenie kondycji przedsiębiorstwa. Zysk określony w ten sposób jest pomocne dla analityków i ekonomistów, którzy chcą porównywać różne firmy między sobą, jednocześnie nie uwzględniając ich obciążeń finansowych w innych kwestiach.