Słownik

podaż pracy, zarejestrowana siła robocza

To liczba osób, które zarejestrowały się jako chętne do podjęcia pracy. Stanowi ona sumę liczby zatrudnionych i liczby zarejestrowanych bezrobotnych, tj. osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.