Sondy
21.08.2012 - 21.09.2012

Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planujesz podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe (kursy, szkolenia, studia podyplomowe, doktoranckie, itp.)?

  • tak70%

  • nie22%

  • trudno powiedzieć8%