Monitory

Pracujący czy na utrzymaniu? Nowożeńcy na rynku pracy

14.02.2011
W 2009 roku zawarto w Polsce 250,8 tys. małżeństw – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Bezsprzecznie największą grupę (niemal 67%) stanowiły te związki, w których zarówno mąż jak i żona realizowali się zawodowo. Postanowiliśmy jednak sprawdzić, jak często zdarzała się sytuacja, w której przynajmniej jeden z małżonków nie posiadał własnych źródeł utrzymania – korzystał z pomocy finansowej partnera lub też innych bliskich. Okazało się, że tyczyło się to niemal 1/5 nowożeńców (18%). Dla porównania odwrotna sytuacja miała miejsce tylko w 2% przypadków.Jak można prześledzić na poniższym wykresie, jeśli ktoś w małżeństwie pozostaje na utrzymaniu, to najczęściej jest to kobieta (niemal 69% wszystkich analizowanych przypadków). Rozwiązanie to wpisuje się w tradycyjny model rodziny, w którym mężczyzna zarabia pieniądze poza domem, a kobieta zajmuje się gospodarstwem. Na drugim miejscu znalazł się model: żona na utrzymaniu, mąż na utrzymaniu (14%). Z kolei w 12% przypadków to żona pracuje, a mąż nie posiada własnych źródeł dochodu.