Monitory

Nie chorujemy częściej, ale dłużej

09.10.2012
Pomimo, że Polacy często narzekają na zdrowie, nie przekłada się to na większą ilość zwolnień lekarskich. Jak wynika z danych zbiorczych ZUS-u, liczba wydanych zwolnień lekarskich z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w roku 2011 wzrosła o zaledwie 0,6% (104 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.Choć całkowita liczba zwolnień zwiększyła się nieznacznie, to w niektórych grupach można zaobserwować wyraźne zmiany. Najbardziej, bo o 7,7%, wzrosła liczba zwolnień trwających 31 dni lub więcej (w 2011 roku było ich aż o 50,6 tysięcy więcej). Wzrost nastąpił również w ilość zwolnień krótkoterminowych (do 6 dni). Ich liczba zwiększyła się o 2,11% (116,1 tysięcy zwolnień więcej).