Monitory

Niemal dwie trzecie Polaków pracuje w weekendy

25.07.2011
W 2010 roku 62% Polaków co najmniej raz w miesiącu pracowało w czasie weekendu. Pod tym względem wyprzedziły nas jedynie dwa europejskie kraje – Rumunia (66,5%) oraz Grecja (63,5%). Nasz wynik był również o 10 punktów procentowych wyższy niż średnia dla wszystkich krajów członkowskich UE.Z danych Eurofound można wnioskować, że w weekendy częściej pracują społeczeństwa „na dorobku”. Oprócz Grecji czołówkę zestawienia tworzą bowiem kraje byłego bloku wschodniego – m.in. Rumunia, Polska, Czechy czy Bułgaria. Wśród wszystkich krajów członkowskich zarysowują się jednak pewne prawidłowości. W całej Unii Europejskiej wykonywanie obowiązków zawodowych w soboty i niedziele to domena samozatrudnionych. O ile wśród osób posiadających własną firmę w weekend pracowało 80% respondentów, wśród zatrudnionych na umowę o pracę była to mniej niż połowa. Dwa ostatnie dni tygodnia na pracę częściej przeznaczają również najmłodsi Europejczycy – pracę w weekend wykonuje 57% obywateli UE przed 30. rokiem życia, ale już co drugi pracownik z pokolenia 50+. Dodatkowo, pracy w piątek częściej nie kończą mężczyźni. 56,1% ankietowanych panów deklarowało, że w 2010 roku przynajmniej raz w miesiącu zdarzyło im się przedłużyć tydzień pracy na sobotę i/lub niedzielę. Takie deklaracje złożyło 49% pań.