Monitory

Znaczenie umiejętności informatycznych w życiu zawodowym Polaków

17.06.2014
Jak wynika z raportu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 2013 roku, Internet pełni ważną rolę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym Polaków. Internauci zdają sobie sprawę z wagi posiadania kompetencji informatycznych oraz umiejętności wykorzystania ich w obszarze pracy. Większość badanych (83%) uważa, że ich umiejętności informatyczne są odpowiednio dostosowane do własnych potrzeb.

Aż 76% pytanych internautów jest zdania, że umiejętność obsługi komputera i Internetu jest konieczna do zdobycia pracy. Wśród większości badanych (72%) istnieje także przekonanie, że posiadacze takich kompetencji mają szanse na znalezienie lepiej płatnej pracy. Nie wszystkim internautom potrzebne są jednak specjalistyczne umiejętności komputerowe: 64% osób biorących udział w badaniu przyznaje, że ich praca wymaga posiadania umiejętności obsługi komputera i Internetu na poziomie podstawowym. W przypadku wszystkich stwierdzeń dotyczących obszaru pracy, pojawia się liczna grupa badanych, która nie ma opinii na dany temat – wielkość ta waha się od 17% do 36%. Co trzeci respondent ma problem z określeniem, czy jego pracodawca dba o rozwój jego kompetencji komputerowych, np. poprzez oferowanie mu udziału w szkoleniach.W 2013 roku, w porównaniu do 2012 roku, większa liczba osób podkreślała znaczenie posiadania umiejętności obsługi komputera i Internetu dla zdobycia pracy (wzrost o 1 p.p.). Coraz więcej badanych zauważało też wpływ tych umiejętności na wysokość zarobków. W 2013 roku odsetek osób widzących związek między posiadanymi umiejętnościami informatycznymi a możliwością znalezienia lepiej płatnej pracy był wyższy o 2 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku.

Informacja o badaniu:
Badanie „E-administracja w oczach internautów” zostało zlecone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Opinie 4 866 internautów zebrano za pomocą ankiet online. Wywiady przeprowadzono w dniach 11 – 25 października 2013 roku. Badani zostali rekrutowani z ogólnopolskiego panelu badawczego ARIADNA.