Słownik

motywatory

Czynniki wzbudzające proces motywacyjny, które zostają przez człowieka przyjęte i stają się jego motywami (pragnieniami, impulsami) do działania. Są to przyczyny, dla których człowiek zachowuje się w określony sposób. Jednym z najbardziej popularnych motywatorów jest wynagrodzenie.

Patrz też: Motywacja, Demotywacja, Hackmana i Oldhama teoria Satysfakcji z pracy, Dwuczynnikowa metoda Herzberga