Słownik

park technologiczny

Zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu stworzenia warunków umożliwiających ścisłą współpracę między lokalnymi jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami zorientowanymi innowacyjnie. Park technologiczny umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Ponadto w ramach parku przedsiębiorcy mają dostęp do usług doradczych z zakresu tworzenia i rozwoju firmy, transferu technologii i przekształcania wyników prac badawczych w innowacje technologiczne.