Słownik

wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkoterminowym

Informuje on o stopniu pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami bieżącymi.