Sondy
23.07.2010 - 23.08.2010

Czy po osiągnięciu wieku emerytalnego zamierzasz nadal pracować?

  • zdecydowanie tak32%

  • raczej tak30%

  • raczej nie17%

  • zdecydowanie nie21%