Monitory

PKB per capita rośnie najszybciej na Dolnym Śląsku

07.01.2013
W 2010 roku wartość PKB na 1 mieszkańca Polski wyniosła 37 096 PLN. Wskaźnik był najwyższy w województwach: mazowieckim, dolnośląskim oraz śląskim (wyniósł odpowiednio: 60 359 PLN, 41 750 PLN oraz 39 677 PLN). Najniższe PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w województwach: podkarpackim (24 973 PLN), lubelskim (25 079 PLN) i podlaskim (26 985 PLN).W latach 2000-2010 PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrósł w naszym kraju o 91%, czyli niemal dwukrotnie. Największy przyrost wskaźnika w tym okresie miał miejsce w województwie dolnośląskim (+109%), mazowieckim (+103%) oraz łódzkim (+97%). Najmniejszą zmianę PKB „na plus” odnotowało województwo zachodniopomorskie (+65%).