Sondy
02.09.2008 - 02.10.2008

Jak oceniasz działaność związków zawodowych w Polsce?

  • bardzo dobrze4%

  • dobrze6%

  • źle50%

  • bardzo źle41%