Monitory

Gdzie emerytury zastępują wynagrodzenia w najwyższym stopniu?

29.05.2014
W jakim stopniu obecne emerytury zastępują nasze zarobki? Odpowiedzi na to pytanie daje nam analiza wskaźnika tzw. stopy zastąpienia, czyli relacji wysokości świadczenia emerytalnego do wynagrodzeń osiąganych przed przejściem na emeryturę.

Na obszarze OECD i w ośmiu innych gospodarkach światowych (w Argentynie, Brazylii, Chinach, Indiach, Indonezji, Rosji, Arabii Saudyjskiej i w Republice Południowej Afryki) różnice w wysokości stopy zastąpienia są znaczne. W przypadku Arabii Saudyjskiej stopa zastąpienia brutto dla pracowników o przeciętnych zarobkach wynosiła w 2012 roku 100%. Oznacza to, że w państwie tym przeciętna wysokość emerytury była równa przeciętnej wysokości wynagrodzeń brutto. Wysoka stopa zastąpienia brutto była charakterystyczna również dla Holandii (90,7%), Argentyny (90,4%), Danii (78,5%) i Chin (77,9%). Dla porównania w Polsce stopa zastąpienia brutto wyniosła w badanym okresie 48,8%, co stanowi wynik poniżej średniej dla 34 państw OECD (która wyniosła 54,4%).

Najmniejszą stopę zastąpienia brutto posiadają natomiast kraje takie jak: Japonia (35,6%), Wielka Brytania (32,6%), Meksyk (28,5%), Indonezja (14,1%) i Republika Południowej Afryki (9,6%).Nieco odmiennie prezentują się dane obrazujące stopę zastąpienia netto (czyli stosunek do przeciętnego wynagrodzenia netto). Różnice wynikają w głównej mierze z tego, że emeryci ze względu na niższy poziom świadczeń emerytalnych w porównaniu do wynagrodzeń, odprowadzają zazwyczaj niższe podatki niż grupa osób zatrudnionych. Dodatkowo zwykle nie odprowadzają oni składek na ubezpieczenia społeczne.

Różnica pomiędzy średnią stopą zastąpienia brutto w krajach OECD a stopą zastąpienia netto w krajach OECD wyniosła w 2012 roku 11,4 p.p. Najwyższa stopa zastąpienia netto występowała ponownie w Arabii Saudyjskiej (109,9%). Na drugim miejscu znalazła się natomiast Argentyna (105,6%). Pozostałe kraje o najwyższej stopie zastąpienia netto to: Holandia (101,1%), Węgry (95,2%) i Turcja (93,6%). Stopa zastąpienia netto w Polsce, podobnie jak stopa zastąpienia brutto, była niższa od średniej OECD (65,8%) i wyniosła w 2012 roku 59,5%.

Najniższa stopa zastąpienia była charakterystyczna dla Wielkiej Brytanii (41,8%), Japonii (40,8%), Meksyku (31,5%), Indonezji (14,4%) oraz Republiki Południowej Afryki (10,7%).