Sondy
02.04.2011 - 02.05.2011

Czy w najbliższych latach zamierzasz podjąć pracę w Niemczech?

  • zdecydowanie tak12%

  • raczej tak13%

  • raczej nie26%

  • zdecydowanie nie48%