Monitory

Uczniowie wybierają politechniki

25.09.2012
W roku akademickim 2011/2012 do uczelni publicznych i niepublicznych przyjęto łącznie 555 439 osób. Najczęściej uczniowie szkół średnich składali dokumenty na studia na uczelniach technicznych (3,8 kandydata na miejsce). Nieco mniej popularne okazały się uczelnie rolnicze (3,6) oraz uniwersytety, które znalazły się na trzeciej pozycji (3,3).Jak wynika z danych MNiSW, w roku akademickim 2011/2012 w pierwszej 5 najczęściej wybieranych uczelni były aż 4 politechniki: Warszawska, Gdańska, Poznańska i Łódzka.Popularność politechnik można było zaobserwować już w poprzednich latach akademickich (2010/2011 oraz 2009/2010). Wówczas również wszystkie ww. politechniki znalazły się w czołówce najczęściej wybieranych uczelni. W ostatnich latach na popularności straciły uniwersytety. O ile w latach poprzednich uniwersytety były w czołówce najpopularniejszych typów uczelni (rok akademicki 2007/2008 – 1 miejsce, 2008/2009, 2009/2010 oraz 2010/2011 – 2 miejsce), o tyle w ostatnim roku akademickim uniwersytety znalazły się na 3 miejscu. W 2011/2012 w pierwszej 10 najpopularniejszych uczelni znalazły się jedynie 3 uniwersytety: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.