Sondy
20.04.2010 - 20.05.2010

Ile czasu dziennie poświęcasz łącznie na dojazd do i z miejsca pracy?

  • Do 30 minut35%

  • 30-60 minut33%

  • 1-2 godziny21%

  • 2-4 godziny7%

  • Więcej niż 4 godziny1%

  • Pracuję w domu2%