Artykuły

Skłonność Polaków do zmiany pracy

22.12.2015
Informacje na temat skłonności Polaków do zmiany pracy mogą być przydatne zarówno na etapie pozyskiwania pracowników, jak i szacowania prawdopodobieństwa odejść oraz obliczania wskaźników fluktuacji. Jak wynika z danych GUS, gotowość pracujących Polaków do zmiany miejsca pracy z roku na rok jest coraz mniejsza. Jeszcze w 2001 roku osoby, które poszukiwały innej pracy stanowiły 9% wszystkich pracujących. W I kwartale 2015 roku ich udział skurczył się do 2,1%. Oznacza to, że tylko jeden na 47 pracujących deklarował, że poszukuje nowej pracy.

Wykres 1. Liczba poszukujących innej pracy (tys.) oraz ich udział wśród wszystkich pracujących Polaków (%) w latach 2006-2010 – przeciętne dane roczne*
Wykres 2. Udział poszukujących innej pracy w grupie wszystkich pracujących Polaków w latach 2010-2015 – dane kwartalne (%)
Tabela 1. Skłonność do zmiany pracy wśród pracujących Polaków w latach 2010-2015*
Tabela 2. Udział pracujących poszukujących innej pracy wśród wszystkich pracujących w danej kategorii wiekowej w latach 2010-2015 (%)*
Wykres 3. Udział pracujących poszukujących innej pracy wśród wszystkich pracujących w danej kategorii wiekowej w latach 2010-2015 (%)*
Tabela 3. Udział pracujących poszukujących innej pracy wśród wszystkich pracujących posiadających określony poziom wykształcenia w latach 2010-2015 (%)
Wykres 4. Udział pracujących poszukujących innej pracy wśród wszystkich pracujących posiadających określony poziom wykształcenia w latach 2010-2015 (%)
Wykres 5. Przyczyny poszukiwania innej pracy przez pracujących w I kwartale 2015 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij