Słownik

executive search

Metoda bezpośredniego poszukiwania kandydatów na kluczowe stanowiska stosowana głównie przez konsultantów z firm doradztwa personalnego. Istotą executive search jest dotarcie i zmotywowanie do podjęcia rozmów osób o specyficznych, wysoko rozwiniętych kompetencjach, które najlepiej spełniają oczekiwania pracodawcy a w danej chwili nie szukają aktywnie pracy. Wysokie wymagania sprawiają, że liczba potencjalnych kandydatów jest bardzo ograniczona. Konsultanci podczas poszukiwań wykorzystują przede wszystkim kontakty osobiste, firmowe bazy danych, informacje z rynku i referencje. Wyłonieni kandydaci są następnie poddawani ocenie (głównie za pomocą wywiadu oraz poprzez dokładne sprawdzenie referencji) i rekomendowani klientowi. Projekty executive search są zwykle złożone i długotrwałe, stąd ich wysoki koszt (około 30% rocznego wynagrodzenia kandydata). Nakłady ponoszone przez konsultantów oraz troska o wysoki poziom usług sprawiają, że większość firm doradczych pracuje w systemie „retained executive search” (zapłata bez względu na powodzenie rekrutacji, w przeciwieństwie do systemu „success fee”, gdzie zleceniodawca płaci tylko w przypadku zatrudnienia kandydata). Executive search nosi miano najskuteczniejszej metody pozyskania kandydatów o nietypowych kompetencjach, umiejętnościach czy wiedzy.