Artykuły

Absolwent na praktyce – nowe przepisy dotyczące staży absolwenckich

17.11.2009 Autor: Lidia Kafarska
Niniejszy artykuł zawiera analizę przepisów ustawy o praktykach absolwenckich, która weszła w życie 28 sierpnia 2009 roku. Przedstawiono zapisy, które powinna zawierać umowa o praktykę absolwencką. Opisano warunki, które musi spełnić młody człowiek, aby rozpocząć staż. Analizie poddano zagadnienia związane z okresem trwania praktyki oraz zwolnieniem ze stażu. Szczególną uwagę poświęcono zapisom dotyczącym kwestii wynagradzania w ramach umowy absolwenckiej. Przedstawiono możliwości łączenia przez stażystę praktyki z dodatkowym zatrudnieniem, a także równoczesnego posiadania statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy. Pokazano zalety i wady nowych regulacji z punktu widzenia pracodawcy i stażysty.

Lidia Kafarska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij