Monitory

Jak Polacy oceniają zadowolenie z różnych aspektów związanych z pracą?

04.12.2015
Polacy są najbardziej niezadowoleni ze swojej obecnej sytuacji finansowej, w tym z dochodów – wynika z badania GUS. Opinię taką wyraziło niemal 32% badanych. Niepokoi również, że odsetek skrajnie niezadowolonych ze swoich finansów wynosi 9%, czyli najwięcej spośród wszystkich badanych aspektów życia Polaków.

Jeśli chodzi o różne obszary życia związane z pracą, najbardziej cieszymy się z ilości dysponowanego przez nas czasu wolnego (ok. 62% osób zadowolonych).

Jeśli chodzi o ocenę swojej obecnej sytuacji zawodowej sensu stricte, niecałe 60% twierdzi, że jest z niej zadowolona, a nieco ponad 27% nie potrafi określić jednoznacznie swojej opinii na ten temat. Pozostałe 13% odczuwa niezadowolenie ze charakteru wykonywanej pracy, czasu pracy czy otrzymywanego wynagrodzenia.