Słownik

inkubator technologiczny

Wyodrębniony organizacyjnie i oparty na nieruchomości ośrodek, łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój początkujących firm, które oferują produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii. Inkubator technologiczny zapewnia młodym przedsiębiorcom warunki sprzyjające transferowi i komercjalizacji nowych technologii. Wsparcie biznesu w inkubatorze obejmuje: preferencyjne stawki czynszu rosnące wraz upływem pobytu w inkubatorze, dostęp do wspólnej infrastruktury technicznej i serwisowej, kontakty z instytucjami naukowo-badawczymi, szkolenia oraz usługi doradcze i informacyjne, dostęp do lokalnych i globalnych sieci biznesowych. Głównym celem inkubatora technologicznego jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Okres pobytu firmy w inkubatorze wynosi od 3 do 5 lat.