Słownik

kraje UE 27

Obszar Unii Europejskiej po rozszerzeniu, które miało miejsce 1 stycznia 2007 roku. Do Wspólnoty przystąpiły wówczas 2 państwa: Rumunia i Bułgaria.

Patrz też: Unia Europejska - UE, UE 15, UE 25