Monitory

Przyczyny bierności zawodowej w III kwartale 2013 roku

08.04.2014
W III kwartale 2013 roku najczęściej podawaną przyczyną bierności zawodowej była nauka i uzupełnianie kwalifikacji – wskazało ją 26,1% osób biernych zawodowo. Istotnymi czynnikami bierności były także obowiązki rodzinne (23,7% wskazań) oraz choroba i niesprawność (23,6% wskazań). 13,6% nieaktywnych zawodowo jako przyczynę bierności wymieniło otrzymywanie emerytury. Odsetek osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy wyniósł 8,4%. Blisko 5% respondentów wskazało na inne przyczyny bierności.Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, grupa biernych zawodowo, którzy wykazują zniechęcenie bezskutecznym poszukiwaniem pracy staje się coraz liczniejsza. W III kwartale 2013 roku liczba osób wskazujących taką przyczynę bierności wzrosła o 74 tys. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku i aż o 118 tys. w porównaniu do III kwartału 2011 roku.