Monitory

Jakie kompetencje są najważniejsze w branży informatycznej?

27.02.2015
Według pracodawców, do najważniejszych kompetencji pracowników w branży informatycznej należą obecnie: język angielski, umiejętność współpracy, orientacja na klienta, uczciwość oraz zaangażowanie. W perspektywie pięciu kolejnych lat sytuacja nie zmieni się znacznie. Wśród pięciu najbardziej cenionych cech znajdą się: współpraca, troska o jakość, umiejętność uczenia się, znajomość języka angielskiego oraz zaangażowanie. Co ciekawie, większość wymienianych przez pracodawców kompetencji należy do grupy tzw. „umiejętności miękkich”. Oznacza to, że potencjalni pracownicy powinni zadbać nie tylko o zdobywanie kompetencji technicznych, ale także o rozwój bardziej uniwersalnych cech i umiejętności.Oczekiwania pracodawców nie zawsze idą w parze z rzeczywistymi kompetencjami informatyków. Za najważniejsze, a równocześnie najtrudniejsze do pozyskania kompetencje uznano umiejętność współpracy, orientację na klienta, zaangażowanie, a także innowacyjność/kreatywność oraz komunikację ustną.