Słownik

freelancer

Wolny strzelec, czyli osoba nie związana z jednym pracodawcą, lecz realizująca projekty na zlecenie wielu firm. Mianem wolnych strzelców określa się przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, np. konsultantów, dziennikarzy, aktorów. Określenie to odnosi się głównie do osób wykonujących pracę twórczą i będących specjalistami w swojej dziedzinie.