Monitory

Ponad połowa badanych obawia się utraty pracy

12.03.2013
Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl ponad połowa ankietowanych (58%) przyznaje, że obawia się utraty swojej pracy w wyniku spowolnienia gospodarczego w tym roku. Spośród badanych 1/3 uważa to zagrożenie za bardzo możliwe. Jedynie 27% respondentów odpowiedziało, iż utrata pracy w obecnym roku jest niemożliwa (19%) i w ogóle niemożliwa (8%). 11% badanych nie ma wyraźnej opinii odnośnie tego rodzaju zagrożenia.Zebrane wyniki wskazują na raczej pesymistyczne nastroje wśród osób zatrudnionych. Można wysunąć hipotezę, iż w obecnych czasach praca nie przekłada się jednoznacznie na stabilizację i bezpieczeństwo. Z powodu wysokiej stopy bezrobocia, która od 2008 roku systematycznie wzrasta, osoby pracujące coraz częściej obawiają się utraty pracy. W styczniu 2013 roku stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo wyniósł 14,2% i był o 1 punkt procentowy wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.