Monitory

Jak długo pracujemy u jednego pracodawcy?

05.02.2015
Według danych GUS za 2013 rok, większość Polaków pracuje w obecnym miejscu pracy 10 lat lub więcej. Drugą najliczniejszą grupą pod względem długości stażu pracy są osoby, które w obecnym miejscu pracy są zatrudnieni od 5 do 10 lat. Z kolei niecałe 17% zadeklarowało, że ich staż pracy w obecnym miejscu pracy wynosi mniej niż 1,5 roku. A jak zaznaczają pracodawcy, zarówno zbyt częsta zmiana pracy, jak i zbyt długi staż u jednego pracodawcy nie są dobrze widziane u przyszłych pracowników.