Monitory

Ponad milion Polaków pracuje na dwóch etatach

05.09.2008
Na przestrzeni ostatnich lat występuje stały wzrost liczby Polaków pracujących na dwóch etatach. W I kwartale 2003 roku było to 929 tysięcy osób, w I kwartale 2004 już 968 tysięcy, w roku kolejnym ich liczba przekroczyła milion. W I kwartale 2008 roku osoby zatrudnione w dwóch miejscach pracy stanowiły 7,5% ogółu pracujących Polaków. Było ich niemal 1,2 miliona wobec 15,5 milionów wszystkich pracujących. W grupie tej zdecydowanie przeważali mężczyźni - stanowili 64,9%. Odsetek panów pracujących w dwóch miejscach pracy wśród wszystkich pracujących mężczyzn (8,9%) był także wyższy niż analogiczny wskaźnik dotyczący kobiet (5,9%).W Polsce udział osób posiadających drugą pracę w stosunku do ogółu pracujących należy do najwyższych w Unii Europejskiej. W 2007 roku wyższy odsetek pracujących na dwóch etatach odnotowano jedynie w Szwecji (8,0%) oraz w Danii (9,8%). Najmniejszy odsetek pracujących w dwóch miejscach pracy dotyczył Bułgarów (0,7%).W 2007 roku w aż 21 krajach członkowskich Unii Europejskiej to mężczyźni stanowili większą od kobiet grupę pracujących na dwóch etatach. Najbardziej wyraźną różnicę na korzyść mężczyzn odnotowano na Malcie, gdzie stanowili oni 82,7% wszystkich zatrudnionych w dwóch miejscach pracy. Jedynie w 6 krajach Wspólnoty dominowały kobiety. Rekordowy udział kobiet w grupie zatrudnionych na dwóch etatach odnotowano w Luksemburgu – 82,9%. Częściej od mężczyzn dodatkowy etat podejmowały również Brytyjki, Estonki, Francuzki, Holenderki oraz Łotyszki.